Vyšší JÁ.

Práci s kyvadlem bychom mohli nazvat také prací s našim Vyšším já.

 

Skrze kyvadlo se totiž učíme komunikovat s našim Vyšším Já a skrze tuto komunikaci si s ním budujeme osobní, vědomý vztah.

 

Mnoho lidí pracuje např. s anděly, archanděly, mistry atd. To je vše v pořádku.

 

Ale přesto je nejlepší, ptát se přímo našeho Vyššího Já.

 

Naše Vyšší Já je z mnohem vyšších úrovní, než např. andělé. Andělé jsou vývojově hned nad námi, jsou k nám nejblíže. Jsou moudří a především neskutečně láskyplní, ale neví vše. Archandělé jsou v žebříčku vývoje ještě výš, než andělé. Archandělé jsou známí jako vůdci národů. Znají mnohem více než andělé, ale přesto toho o nás neví tolik, jako naše Vyšší Já.

Tento nádherný obrázek namalovala má dcera se svými kamarádkami ve škole.

 

Naše Vyšší já je totiž část nás samotných, která sídlí ve vysokých světelných dimenzích. Dlí ve světě, kde neexistuje čas a tak vidí naši minulost i naši budoucnost, ví o nás vše. Vede naše kroky tak, abychom v životě zažili vše, co potřebujeme, abychom potkali lidi, které potkat máme.

 

Bohužel u většiny lidí je tento proces nevědomý. Nevědí, že mají Vyšší Já, natož, že vede jejich kroky. Ale i přesto tomu tak je.

 

Prací, dotazovaním se našeho Vyššího Já, s ním navazujeme vědomý kontakt, který je velmi užitečný pro náš další rozvoj. Můžeme se vyhnout spoustě nepříjemností a omezení, když mu začneme naslouchat a poslechneme jeho rady.

 

Můžeme vyčistit mnoho negativních energií, které nás ovlivňují a tím vyčistit i spoustu karmy.

Člověk má vědomí, podvědomí a nevědomí.

 

Abychom si vysvětlili, jak se to s těmito složkami má, použijeme příklad s ledovcem. Představme si ledovec na hladině. Nad hladinou vidíme pouhou 1/3 ledovce. Zbytek je skrytý pod vodou.

 

Ta část, která je nad vodou, můžeme říkat vědomí.

 

Podvědomí je ta část, která je těsně pod vodou. Nevidíme ji přímo, ale stačí, aby lehce zafoukal vítr, aby do vody něco spadlo a díky vln, které se ve vodě objeví, vidíme i část ledovce, kterou běžně nevidíme. K tomu se dá dopracovat např. meditací nebo také prací s kyvadlem. A jako poslední máme největší část, která je ukrytá pod vodou a té říkáme nevědomí.

 

Vědomá mysl je naše identita a paměť, do níž se duše halí, aby přežila v tomto fyzickém světě. Vědomá mysl je součástí našeho vlastního já, se kterým se nejčastěji ztotožňujeme.

 

Podvědomí, i když si toho nejsme vědomi, neustále monitoruje a ukládá naše myšlenky, slova a zkušenosti. Kolikrát v životě si říkáme věci jako: „Z toho jsem doopravdy unavený.“ nebo „Nenávidím svou práci.“ Pak jsem z dané činnosti doopravdy unavení a doopravdy začneme nenávidět svou práci. Programování může přispět i k různým nemocem, může zasahovat do našich vztahů („Ten člověk mě tak štve.“) Může probíhat i mnohem horším způsobem, např. po nějaké silně traumatické zkušenosti. Když si neudržujeme naše podvědomí čisté, budou se tyto programy přehrávat znovu a znovu a zasahovat do našeho života.

 

I když může mít toto programování smutné následky, můžeme ho použít i k pozitivnímu programování, které je cestou k našemu vyléčení. Co / kdo je našim průvodcem v pozitivním programování? Je to nadvědomá mysl, nebo-li Vyšší Já.

 

Můžeme mít strach z vody, protože jsme v minulém životě utonuli. Mohli jsme žít v nedostatku a to blokuje hojnost i v našem současném životě.

 

Díky práci s kyvadlem můžete odhalit všechny tyto bloky a programy a přeprogramovat je! Jednoduše požádáte o vyčistění negativní energie a poté podvědomou mysl přeprogramujete pozitivní afirmací.

 

Když vaše Vyšší Já vyčistí nějaký blok, doslova vymaže negativní energetický vzor z vašeho podvědomí. Místo toho, abyste byli nadále řízení podvědomými přesvědčeními, kterým nerozumíte, stanete se vědomými tvůrci vašeho života – řeknete ano životu ve vašem větším potenciálu.

Když se naučíte používat kyvadlo k vyčištění vaší podvědomé mysli, uvědomíte si, že již nadále nepracujete jen s vašÍm podvědomím. Jakmile jsou negativní vzory vyčistěné, otevírá se Vám kanál na spojení s vašim Vyšším Já. Vaše Vyšší já nemusí být jen vašim Vyšším Já. Vyšší Já se může skládat z mnoha bytostí z různých duchovních úrovní. Tito členové mají své role a funkce, ve kterých i oni zakoušejí lekce, učí se a rostou. Zjistíte, že můžete žádat, aby i oni byli vyčistěni.  Jak se vyvíjíte v úrovni duševního uvědomění, zjistíte, že členové vašeho Vyššího Já se mohou měnit.

 

 Mé Vyšší já se změnilo již mnohokrát za tu dobu, co jsem na „cestě“. Někdy to provázel smutek, ale zároveň jsem se těšila i na vše nové, co mi to přinese. Ve škole se také mění naši učitelé. A tak, když už danou oblast zvládáme a naučili jsme se, co jsme měli, přichází učitel jiný.

 

V průběhu praxe se Vám může stát, že se komunikace s vaším Vyšším Já už nebude omezovat jen na kyvadlo. Při rozhovoru s mým Vyšším já jsem začala vidět obrazy, slyšela hlas v mé hlavě a cítila, co cítí. Je to mnoha úrovňové. Další důležitá úroveň, kde nás Vyšší Já může vyučovat, jsou naše sny. Proto buďte otevření ke svým snům, nepodceňujte jejich poselství. Když si s něčím nevím rady, volám si mé vyšší Já do meditace nebo ho žádám o znamení ve snu.

 

Ano, právě.....základy toho čištění a programování jsem vám ukazovala na tom semináři u mně..... Když člověk přijde na příčinu, tak jen prostě požádá o vyčistění, nechá kývat kyvadlo a dokud se kýve, můžeš brát, že se to čistí. Poté poděkuješ Vyššímu já a můžeš tam vložit nějaký pozitivní program, pokud chceš. Např. člověk čistil program: "Mě se nikdy nic nepodaří." A místo toho tam vloží afirmaci: "Jsem úspěšný a daří se mi vše, co udělám." Dá se tak odstranit hromada věcí. Každý má v podvědomí hromadu bloků a programů, které si tam vložil sám nebo mu je tam vložili druzí, např. rodiče: "Na nic nesahej, Ty vždycky všechno zkazíš!" Potom se člověk diví, že se mu v životě nedaří.......

 

Autorkou tohoto článku je moje kamarádka Erika Uhrová.

Zde odkaz na její webové stránky, popřípadě na její zajímavé kurzy a další...