Platba za kurz

Vaše místo na semináři je rezervováno až po úhradě zálohy ve výši 500Kč, kterou uhraďte na níže uvedené číslo účtu.

Majitel účtu: Marcela Kalabzová

Pro ČR:

Název Banky: Česká Spořitelna

Kód banky: 0800

Číslo účtu:  0776694003 Měna: CZK

Variabilní symbol 270120018

Pro Slovensko:

IBAN CZ52 0800 0000 0007 7669 4003

BIC (SWIFT)  GIBACZPX ,

Variabilní symbol 270120018

Při platbě do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení přihlášeného.